Grad Novska

Grad Novska

Radovi na modernizaciji i informatizaciji 4-stazne kuglane marke Vollmer.

Dobavljač: Waldhauer, DE