Grad Đurđenovac

Grad Đurđenovac

Nabava, doprema i ugradnja 4-stazne klasične kuglane

Investitor: Grad Đurđenovac

Glavni izvođač radova rekonstrukcije kuglane: DRIM d.o.o. Đurđenovac

Segmentne ploče: Arx Segment Classic 26/72

Automati*: Funk

Elektronika*: Funk

Software: Postulka

Čunjevi: Tornado Plus

Kugle: Winner

Montaža donjih dijelova: Branko Bajc

Montaža automata i elektronike: MP bowling

Završna montaža elektronike, software-a i puštanje kuglane u pogon: Željko Miličević

*Korištena oprema