DIM Sportinvest, Skopje

DIM Sportinvest, Skopje

Vlasnik: Dimitar Dimitrovski

Ukupno: 10 staza

Isporučene 4 kompletne staze za klasično kuglanje i 4 za bowling, a poručene su i 2 staze za mini (micro) bowling.

Za ugradnju se čeka pripremljenost prostora (Investitor: Petar Naumovski).