Kontakt

Arx bowling d.o.o.

Dr Ante Šercera 84

HR-10000 Zagreb

Tax ID: HR54176951111

Tel.(+385) 91 516 6707

E-mail:info@arx-bowling.com

Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!